Değerli Mensuplarımız,

Kamu Kurum ve Kuruluşlarına ait misafirhane, eğitim, kreş, spor vb. Sosyal Tesislerin; yakıt, personel, elektrik, su, gıda, mefruşat, mal ve malzeme vb. işletme giderlerinin, tesis gelirlerinden karşılanması gerekmekte, bu giderlerle ilgili kurum veya kuruluşların bütçelerinden herhangi bir katkı sağlanamamaktadır.

Üniversitemizin Bursa Uludağ Bölgesinde bulunan Eğitim ve Spor Tesisinin bu tür giderlerinin yüksek olmasına karşın şimdiye kadar gelir-gider dengesi korunmaya, fiyatlar makul ve düşük tutulmaya çalışılmıştır. Ancak son yıllarda işletme giderlerindeki artışlar nedeniyle gelir-gider dengesini mevcut bütçe olanakları ile korumanın mümkün olamamasının yanı sıra her geçen yıl sömestr tatili dışında tesise olan talebin de azaldığı görülmektedir.

Ayrıca, tesisin bulunduğu bölgedeki iklim koşulları da dikkate alındığında her yıl lokal alanlarda; boya, badana, çatı tamiratı, ısı-su tesisatı gibi kapsamlı tadilat ihtiyaçlarının olduğu görülmekte, ancak mevcut bütçe olanakları ile bunu karşılamak mümkün görünmemektedir.

Tüm bu faktörler ve 2018 - 2019 yılı içerisinde yaşanan ekonomik koşuların da etkisiyle belirtilen işletme giderlerindeki artışın çok yüksek olması, tesis gelirleri ile giderlerinin karşılanmasının mümkün olamaması nedeniyle 2019-2020 yılı kış sezonunda Üniversitemiz Uludağ Eğitim ve Spor Tesisi hizmete açılamayacaktır.

Saygı ile duyurulur.